18KW 10.10 gm. GIA Sapphire & Diamond Ring

$27,700.00

18KW 10.10 gm. GIA Sapphire & Diamond Ring

SA 1=7.06ct GIA

DI 16=1.26ct