18KW 5.10 gm. GIA Sapphire & Diamond Ring

$17,225.00

18KW 5.10 gm. GIA Sapphire & Diamond Ring

SA 1=4.66ct GIA
DI TP 2=0.58ct